Monique Geerts loopt al zo’n 8 jaar bij de LRRC en is zo’n 5 jaar trainer op de zondag. In het dagelijks leven werkt zij als gezinstherapeut en heeft zodoende veel ervaring in het ondersteunen van mensen.

foto vcp

Als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is zij het eerste aanspreekpunt voor leden die binnen de club te maken krijgen met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie en dergelijke. Zij is onafhankelijk en is aanspreekpunt voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft over grensoverschrijdend gedrag of een concreet incident.

Haar taken zijn procedureel adviserend en omvatten:
- Eerste opvang/aanspreekpunt
- Doorverwijzen
- Preventie

Zij is te bereiken via vcp@lrrc.nl of spreek haar voicemail in 06-25087769