uitdaging_2501Leiden Road Runners Fonds

In januari 1995 is het Leiden Road Runners Fonds opgericht. In vervolg op de eerste, in 1994 georganiseerde Uitdaging; een grote fundraisingsactie onder de leden van de club, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Leiden Road Runners Club.
Sindsdien is om de 5 jaar, tijdens het lustrum van LRRC, steeds een Uitdaging georganiseerd. Tijdens de laatste Uitdaging is een bedrag van circa € 3.500 aan het Fonds overgemaakt.

Op dit moment bestaat het bestuur van het Fonds uit 3 leden: Tjeerd Scheffer, Jan Karstens en Helga Develing. Eén van hen dient, volgens de statuten van het Fonds, ook bestuurslid van de Leiden Road Runners Club te zijn. Het bestuur van het Leiden Road Runners Fonds streeft er naar om ieder jaar ongeveer 20% van het fondsvermogen te bestemmen voor het verlenen van steun aan personen en/of instellingen in de Leidse samenleving.

Gedurende de afgelopen jaren is achtereenvolgens steun verleend aan Menno Jansen (een jonge atleet van AV Holland, die ten gevolge van een ongeval gehandicapt is geraakt), Het Ronald McDonald Huis Leiden, het kinderdagverblijf de Walnoot te Leiden, de stichting Ouderen Kerst Inns te Leiden, de darter Arjen van der Meij (beroepsongeluk), de Nederlandse Coeliakiverening, afd. Zuid-Holland, het kinderfonds L.U.M.C., Hospice Isoria te Leiden, de bowler Jord van Weren te Leiden (uitzending Europese jeugd kampioenschappen), Centrum 45 te Oegstgeest, Muziekvereniging K & G te Leiden, Leiden Rollers (rolstoel basketball), Dierenmeldpunt, Stichting Droomdag, Stichting Theo van Doesburg, Stichting Slaaghwijk en Stichting ALS (als gevolg van een actie van een groep Road Runners).

Het lukt niet ieder jaar een deel van het fondsvermogen (€17.500) bestemming te geven in overeenstemming met de doelstelling. Suggesties van leden van de LRRC zijn daarom van harte welkom.

Voor nadere informatie en toelichting over het Leiden Road Runners Fonds:

Jan Karstens, tel: 071-5234350; e-mail: jankarstens1@gmail.com.