Vrienden van Leiden Road Runners Club

Je kunt Vriend worden van Leiden Road Runners Club door onderstaand webformulier in te vullen en te verzenden, of het formulier, dat je aantreft onder het Vriendenbord in de kantine, in te vullen, en op te sturen naar vrienden@lrrc.nl of af te geven achter de bar t.a.v. R. Gerrits / G. Seelen.

Bij aanmelding als Vriend van de Leiden Road Runners Club, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Na ontvangst van het aanmeldformulier ben je direct Vriend van de LRRC
  • Als Vriend betaal je een bijdrage van minimaal € 50,- per jaar. De bijdrage wordt aan het eind van het jaar via automatische incasso afgeschreven  van het opgegeven IBAN nummer.
  • Je blijft (telkens voor een jaar) Vreind, tenzij je voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk / per e-mail (vrienden@lrrc.nl) meldt dat je wilt stoppen.

Je kunt ook Vriend worden van de Leiden Road Runners Club met een groepje (maximaal 4) vrienden.
Vermeld dan op het aanmeldingsformulier ook de namen van de andere vrienden.

Als Vriend van de LRRC wordt je vermeld op het "Vriendenbord" tegen de achterwand in de kantine.
Je kan op het aanmeldingsformulier aangeven hoe je vermeld wil worden.