Bepalen van de anaerobe drempel

Hoe kun je de drempelwaarde (VIAD) bepalen zonder een uilgebreide test te moeten doen. Eerst moet de Max Hfr. worden bepaald. Dit kan door de algemene vuistregel te gebruiken: dat is dus 220 slagen minus de leeftijd.

Voorbeeld:

a.         je hebt de leeftijd van 45 jaar;
Hfr. max is dan 220 -45 = 175 slagen per min.

of met een max Hfr testloop:

b.         na een warming-up van 20 minuten ga je 15 minuten op wedstrijdniveau lopen, aan het eind loop je de laatste 400 meter op maximaal tempo. Daarna neem je direct je hartslag op, dit is dan je maximale hartslag (deze komt toevallig overeen met voorbeeld a, ca. 175 slagen per minuut.

Het omslagpunt {VIAD) is dan 90% van 175 slagen = 158 slagen per minuut.run4ladys567

Trainingsintensiteiten zijn dan:

  80% AD lraining = 126 slagen per minuut (Herstel Duurlopen)
  85% AD training = 133 slagen per minuut (Duurlopen I) 
  90% AD training = 141 slagen per minuut (Duurlopen II)
  95% AD training = 149 slagen per minuut (Duurlopen III) 
  97% AD training = 153 slagen per minuut (Interval lang Ext.)
100% AD training = 157 slagen per minuut ((VIAD) Tempolopen / Interval lang Ext.)
102% AD training = 161 slagen per minuut (Interval midden Ext.)
105% AD training = 165 slagen per minuut (Interval midden Int.)
107% AD training = 169 slagen per minuut (Interval kort Int.)
110% AD training = 173 slagen per minuut (Interval kort Exl.)

AIs er een juiste drempelwaarde bepaald moet worden zal er een VIAD-test gedaan moeten worden. Dit kan het beste op de baan, zodat de atleet de juiste tempo's kan lopen. Om de test te laten slagen, moet deze onder begeleiding
van een deskundige trainer worden afgelegd.