E-mailadresAfdrukkenExport ICS

ALV-2020 / AFGELAST !

Titel:
ALV-2020 / AFGELAST !
Wanneer:
do, 16. april 2020, 20:30 h
Locatie:
LRRC - Leiden, Z-H
Categorie:
Club activiteiten

Omschrijving

CONCEPT agenda Algemene Leden Vergadering LRRC

Donderdag 16 april 2020 aanvang 20.30 uur in de kantine van het clubgebouw

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen algemene leden vergadering van 11 april 2019 (zie Roadreader juni 2019).
 4. Jaarverslag van de LRRC 2019.
 5. Financieel jaarverslag van de LRRC 2019
 6. Verslag kascommissie met aansluitend verkiezing kascommissie
 7. Begroting van de LRRC 2019

PAUZE

 1. Toekomst Sportpark de Vliet, plannen voor zwembad, ijshal en een bedrijventerrein en de mogelijke gevolgen voor de huisvesting LRRC.
 2. Uitreiking van de Houthakkerbokaal
 3. Bestuursverkiezing
 4. Het bestuur stelt voor Niek Hoogwout te benoemen als voorzitter

  Technische Zaken: naam volgt zsm
  Penningmeester: Piet van der Plas, aftredend en herkiesbaar
  Horeca: John de Vrind, aftredend en herkiesbaar

 5. Rondvraag
 6. Sluiting


Locatie

Locatie:
LRRC
Straat:
Voorschoterweg 8
Postcode:
2324 NE
Plaats:
Leiden
Provincie:
Z-H
Land:
Netherlands
LRRC