Wijziging aanvang ochtend trainingen

In verband met de toenemende drukte op de ochtend, en het kouder wordende weer, waardoor de mensen langer binnen in de kantine blijven, hebben wij moeten besluiten om de vertrektijden aan te passen.

En wel:

Voor de hardloopgroep: vertrektijd om 9:15 en om 9:00 uur gaat de kleedruimte/kantine open .

Voor de wandelgroep:   vertrektijd om 9:45 vanaf 9:20 welkom in de kleedruimte/kantine.

De nieuwe aanvangstijden starten op dinsdag 6 oktober.

Namens alle trainers,  Jose Mesman

Hardlopen en sportief wandelen in de 1,5 meter samenleving

Dit protocol voor hardlopen en sportief wandelen is tot stand gekomen op basis van de richtlijnen van de Atletiekunie, in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

Naast de 1,5 meter maatregel zullen we elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. Aan allen wordt gevraagd de richtlijnen uit dit protocol strak op te volgen in het belang van de volksgezondheid.

Social distancing vormt hierin de basis: zorgen voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter en zorgen dat er geen fysiek contact plaatsvindt. Daarnaast worden aanvullende hygiënemaatregelen getroffen.

 

Uitgangspunten

Uitgangspunten aan de basis van social distancing zijn:

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop;

2. Het creëren van een veilige omgeving voor alle atleten en trainers;

3. De mogelijkheid bieden voor het beoefenen van de atletiek- en loopsport;

4. Het mogelijk maken van het naleven van de 1,5 meter maatregel;

5. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld;

6. Aanvullende hygiënemaatregelen.

 

Fasering

1e fase: Vanaf 11 mei mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen. Dit betekent dat ook loop- en wandelgroepen de trainingen weer kunnen hervatten. Met voortschrijdend inzicht wordt het protocol tijdens de looptijd van de verschillende fasen aangepast en aangescherpt.

2e fase: Vanaf dinsdag 30 juni wordt de training voor de D- groep en vanaf 5 juli wordt de zondag training voor de C, D en E weer hervat. Per 1 juli zijn het clubhuis, bar, afgiftepunt en toiletten weer geopend. De kleedkamers (en douches) blijven gesloten.

3e fase: De kleedkamers gaan per 1 augustus weer open, maar de douches blijven nog gesloten.

4e fase: De douches gaan per 7 september weer open.

Protocol

In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor accommodaties, atleten, en de trainers.

 

Algemeen:

 • Atleten wordt gevraagd om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie/trainingslocatie te komen;
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets naar het verzamelpunt bij de club;
 • Leden kunnen hun fiets in de fietsenstallingen, direct links en rechts na het toegangshek en voor het clubhuis neerzetten, mits er gelet wordt op 1,5 meter afstand houden;
 • Parkeren van auto’s op het parkeerterrein bij de club. Let hier ook op de 1,5 meter afstand;
 • De dag/avond coördinator is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. De trainer coördinator ziet toe op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan op overtredingen;
 • We moeten het gezamenlijk doen. Help elkaar, als iemand zich niet aan de regels houdt en aanvaardt de aangeboden hulp;
 • De lopers zijn zelfverantwoordelijk voor handhygiëne voor- en na de training;
 • Per avond zullen aan iets minder (niveau)groepen trainingen gegeven worden om voldoende trainers beschikbaar te hebben en met kleinere groepen te kunnen trainen (zie schema);
 • Trainers zullen herkenbaar zijn aan hesjes met het 1,5 meter logo;
 • Op 15 mei (wandeltrainers) en 19 mei (hardlooptrainers) zijn er een trainers- instructies geweest. Hierbij hebben we getest hoe onze plannen in de praktijk uitpakken. Tevens zijn vragen/opmerkingen van de trainers behandeld;

      Schema voorlopige indeling groepen vanaf september:

Trainingsmoment

(Niveau) Groepen

Coördinator

Trainers

Maandagavond

C, D en E

Mac (H)

Mac, Annet, Roel, Arie Tom en Kees V.

Sportief wandelen

Paulien (SW)

Paulien, Corrie en Grietje

Dinsdagochtend

C, D, en E

Chris (H)

Chris, Peter W., Jan

Sportief wandelen

Nel (SW)

Nel, Clemens, Frans en Ton en tijdelijke vervangers Gertjan, Jan en Karel

Dinsdagavond

AB, C en D

Jessica (H)

Jessica, José, Kees vdM., Rob en Arie

Woensdagavond

C, D

Corrie (H)

Jim, Corrie, Terry en Monique

Donderdagochtend

Running Blind en Walking Blind

Terry (H)

Lony (SW)

Terry, Corrie en Tom

Lony en Jeanette

Donderdagavond

AB, C, D, en E

Mascha (H)

Mascha, Niek, Nico, Harry, José, Corinne, Margreet,

Sportief wandelen

Paulien (SW)

Paulien, Grietje en Corrie

Vrijdagochtend

C, D, en E

Chris (H)

Chris, Jan, Peter W.

Sportief wandelen

José (SW)

José, Nel, Clemens, Frans en Ton en tijdelijke vervangers Gertjan, Jan en Karel

Zaterdagochtend 1 per 2 weken

Outdoor Fit (zomervakantie) start 12 september

José

José, Terry

Zondagochtend

C, D en E

Chris

Chris, Monique en Jan

Het bestuur heeft de trainers gemachtigd om atleten aan te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Iedereen en in het bijzonder degenen, die tot de risicogroep behoort, of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte/clubhuis zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen. Geen “high-fives” Vermijd drukte;

Wanneer trainers of begeleiders maximaal 3 keer een atleet hebben aangesproken op hun gedrag en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

 

Maatregelen voor atleten:

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen;
 • Train zoveel mogelijk in je eigen groep;
 • Train niet te zwaar. Je immuunsysteem houdt ziekteverwekkers op afstand. Wanneer je je lichaam zwaar belast, heeft dat effect op het immuunsysteem en word je vatbaarder voor virussen. Nu het coronavirus in de lucht hangt, kun je extreme inspanning (zoals een lange duurloop of pittige intervaltraining) dus het beste vermijden. Lichte activiteit heeft daarentegen een positieve invloed op de werking van je immuunsysteem. Je hartslag kan een goede indicatie geven over de intensiteit van een training;
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid bij voorkeur op de fiets naar de sportaccommodatie/trainingslocatie;
 • Kom in sportkleding naar de club. De douches blijven tot nader order gesloten;
 • In de (avond) trainingsschema’s zijn ook duintrainingen opgenomen. Als dat je voorkeur is, kom dan rechtstreeks naar het parkeerterrein bij Hotel Duinoord. Het is echter met ingang van 1 juli weer toegestaan gezamenlijk in de auto te rijden, dus verzamelen bij de club is weer mogelijk om eventueel met elkaar mee te rijden;
 • Met ingang van 1 augustus zullen de kleedkamers weer opengaan.
 • Ook in de kleedkamers dien je rekening te houden met 1½ meter afstand tot elkaar. Er zijn markeringen aangebracht om dit duidelijk aan te geven;
 • Ditzelfde geldt voor de douches. Om de andere douche is beschikbaar, dit is duidelijk aangegeven.
 • De gang naar de dames- en herenkleedkamer is erg smal! LET SVP OP!! Kijk even of de gang vrij is voor je er doorheen gaat, zo niet, wacht dan even;
 • Zowel bij de dames- en herenkleedkamer staat een tafel met daarop handgel en desinfecterende schoonmaakdoekjes;
 • Gebruik de schoonmaakdoekjes om – bij het verlaten van de kleedkamer na de training – je gebruikte plek te desinfecteren;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club;
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op;
 • Als een trainingsgroep aangesproken wordt door een BOA, Politie of een derde, dan voert de trainer het gesprek. Wij vragen de atleten, zich niet in dit gesprek te mengen;
 • Gebruik alleen je eigen drinkbelt of bidon om uit te drinken;
 • Zorg dat je ook tijdens de training papieren zakdoekjes bij je hebt; neusdruppels niet aan je handen afvegen;
 • Anticipeer snel op het tempo van je mede atleten om de 1,5 meter te behouden;

Maatregelen met betrekking tot gebruik clubhuis, toiletten, kleedkamers, douches en terras:

 • De toiletten zullen wel beschikbaar zijn. Echter, ga thuis naar het toilet voordat je naar de club komt. Dit om risico van wachtrijen (1,5 meter afstand) en Corona besmetting te voorkomen;
 • Het clubhuis heeft 3 ingangen welke als volgt gebruikt dienen te worden:
  • Ingang zijkant clubhuis tot de keuken is ook nu buitengebruik. Blijft nood uit/ingang;
  • De dubbele deur op het terras dient als enige ingang en mag niet als uitgang gebruikt worden! Dit staat met de nodige markeringen (vloer/wanden/deuren) aangegeven;
  • De van oudsher in gebruik zijnde ingang zal alleen als uitgang gebruikt mogen worden. Dit staat ook met de nodige markeringen (vloer/wanden/deuren) aangegeven.
 • In het clubhuis is d.m.v. vloermarkering aangegeven wat de looproute is:
  • Bij de ingang twee mogelijkheden:
   • Rechtsaf langs het raam naar de waardevolle spullen inname/uitgave;
   • Rechtdoor naar de bar en tafels/stoelen.
  • Vanaf de waardevolle spullen inname/uitgave en vanaf de bar staat een route in rechte lijn aangegeven naar de uitgang (hal) d.m.v. vloermarkering:
   • Dit pad dient te allen tijde vrij gehouden te worden (1,5 meter breed);
   • Uitgang staat d.m.v. van wand markering duidelijk aangegeven.
  • Gebruik en inrichting algemeen deel clubruimte:
   • De tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand en mogen niet verschoven worden;
   • Aan de bar staan een beperkt aantal barkrukken met een afstand van 1,5 meter tot elkaar. Houdt 1,5 meter afstand. Ga niet tussen de barkrukken staan;
   • Men mag zich niet staande houden voor een gesprek etc. in de clubruimte en/of hal en/of voorportaal. Buiten kan dit wel met in achtneming van 1,5 meter afstand;
   • Men kan aan de bar, bij de paal met de bel, zijn drankjes bestellen. Gelieve in de wachtrij 1,5 meter afstand te houden.;
  • Gebruik van de keuken en ruimte achter de bar:
   • De keuken mag alleen betreden worden door de bar vrijwilligers of kookploeg;
   • Indien iemand anders toegang wil hebben, dan dient hij/zij dit aan de aanwezige bar vrijwilliger of kookploeg te vragen. Hij/zij bepaalt wie er en wanneer toegang krijgt tot de keuken en/of de ruimte achter de bar;
   • Ook achter de bar in de keuken dient 1,5 meter afstand in acht gehouden worden. Kan soms lastig zijn, maar ga hier als vrijwilliger met gezond verstand mee om;
   • Dezelfde regelgeving geldt voor fustruimte en koelcel;
   • Na afloop van bardienst zal de bar en de waardevolle spullen inname/uitgave balie schoongemaakt worden.
  • Gebruik van de toiletten in de clubruimte:
   • Damestoiletten: alle 3 de toiletten zijn beschikbaar;
   • Herentoiletten: 2 urinoirs en 2 toiletten zijn beschikbaar;
   • In de clubruimte voor de hal van de toiletten staat een tafel met schoonmaak spullen en desinfecterende gels. Maak hier gebruik van! Een goede hygiëne is essentieel in deze tijd!
   • Sta op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten en geef elkaar de ruimte om te passeren;
   • Nadat alle leden naar huis zijn gegaan dient door de trainers/bar vrijwilligers de handgrepen, wasbakken en toiletten gereinigd te worden.
  • Gebruik van de kleedruimte:
   • Gebruik alleen de gemarkeerde zitplaatsen om je om te kleden;
   • Maak alleen gebruik van de daarvoor bestemde en gemarkeerde kledinghaken;
   • Desinfecteer je handen voor het omkleden;
   • Desinfecteer na gebruik je plek;
   • Sta op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten en geef elkaar de ruimte om te passeren;
   • Voor de dameskleedkamer is de maximale bezetting 26 plekken;
   • Voor de herenkleedkamer is de maximale bezetting 28 plekken;
   • Tot nader order zullen de douches niet in gebruik genomen worden.
  • Gebruik van de douches:
   • Sta op 1,5 meter afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte om te passeren;
   • Slechts om de andere douche is beschikbaar 
  • Gebruik van het terras:
   • Ook op het terras 1,5 meter afstand behouden. Indien de stoelen bezet zijn, kan er op het asfalt voor het terras ook plaats genomen worden. Een kar met klapstoelen staat in de hal. Deze stoeltjes kunnen voor dit doel gebruikt worden;
   • Let op de looprichting bij het pakken van een klapstoel;
   • Desinfecteer na gebruik de klapstoel en ruim hem weer op. Vele handen maken licht werk!

Nieuws en nieuwtjes

Aankomende evenementen